CHÚNG TÔI LÀ ĐẠI LÝ CUNG CẤP ĐỘC QUYỀN CHO BERGA, ĐỐI TÁC MEDICATIS VỀ CÁC SẢN PHẨM PPE Y TẾ CHO THỊ TRƯỜNG MỸ VÀ CANADA.

CÁC SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI CỦA CHÚNG TÔI ĐẠT YÊU CẦU FDA, CE, VÀ HỆ THÓNG ĐẠT CHUẨN ISO 13485. BÊN CẠNH ĐÓ SẢN PHẨM ĐƯỢC KIỂM TRA CHẶT CHẼ TỪ KHÂU NHẬP NGUYÊN LIÊU, SẢN XUẤT VÀ ĐÓNG THÙNG SẢN PHẨM BỞI BÊN THỨ 3 VÀ ĐÁNH GIÁ TRƯỚC KHI XUẤT HÀNG.