Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu ra đời năm 2000, bao gồm các Hiêp hội Thương mại Toàn cầu và Diễn đàn Hàng tiêu dùng. Đây là sự quy tụ của các chuyên gia về an toàn thực phẩm hàng đầu thế giới tư các khâu bán lẻ, thu gom, nhà sản xuất, cung cấp dịch vụ liên kết trong chuỗi thực phẩm đến các chuyên gia trong Tổ chức Quốc tế, Học viện, Chính phủ nhằm mục đich đưa ra một quy chuẩn cho các hệ thóng quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm, qua đó đảm bảo được sự an toàn và chất lượng cho các sản phẩm thực phẩm trên thị trường toàn cầu. 
Mục tiêu hoạt động của Cơ chế Sáng kiến An toàn Thực phẩm toàn cầu là
1. Giảm rủi ro an toàn thực phẩm bằng cách cung cấp sự tương đồng và hội tụ các yêu cầu về Hệ thống quản lý An toàn Thực phẩm.
2. Giúp quản lý chi phỉ hệ thống thực phẩm toàn cầu bằng cách giảm những lãng phí, dư thừa và nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất
3. Hỗ trợ phát triển khả năng và năng lực trong lĩnh vực an toàn thực phẩm để tạo ra một hệ thống thực phẩm toàn cầu an toàn và hiệu quả.
Các tiêu chuẩn được GFSI công nhận là: 
 

Hiện nay, VIFI Việt nam là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn các hệ thống được công nhận bởi GFSI. Do các lý do sau đây:
  • Là chuyên gia đánh giá trưởng của Tổ chức Quốc tế
  • Có kinh nghiệm tư vấn, đánh giá và đào tạo hơn 100 doanh nghiệp trong ngành thực phẩm
  • Có kỹ năng tư vấn chuyên nghiệp và linh hoạt đối với các loại hình doanh nghiệp
  • Đưa ra những lời khuyên phù hợp với từng hoạt động cụ thể để đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn
  • Luôn sát cánh cùng doanh nghiệp sau khi đã hoàn thành dịch vụ đào tạo và tư vấn
Tư vấn miễn phí online. Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.