Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được ban hành vào 15/9/2015 đã sử dụng cấu trúc cấp cao, với mục tiêu thuận lợi cho việc tích hợp với các tiêu chuẩn quản lý tương ứng và là Tiêu chuẩn phổ biến nhất.
Đây là hệ thống quản lý chất lượng cơ bản có thể được sử dụng trong mọi ngành nghề với mọi quy mô ở bất cư nơi đâu trên thế giới. Đạt được chứng nhận ISO 9001 (hoặc các hệ thống quản lý tương ứng) cung cấp những bằng chứng khách quan chứng minh được rằng một doanh nghiệp đã triển khai hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và thỏa mãn mọi yêu cầu của tiêu chuẩn đang áp dụng.
Hiện nay, khi hầu hết các Doanh nghiệp đã nhận thức được việc áp dụng hệ thống phải để phục vụ chính bản thân Doanh nghiệp họ, do vậy các yêu cầu về kiểm soát các mục tiêu, phân tích dữ liệu và cải tiến hệ thống được đặt lên tiêu chí quan trọng trong việc tư vấn, chứng nhận hệ thông ISO 9001:2015.
Để chuẩn bị được việc này, VIFI chúng tôi sẽ giúp các Doanh nghiệp trong việc rà soát hệ thống hiện tại, đào tạo kiến thức về quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015; xây dựng và vân hành các quy trình và đạo tạo đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ để chủ động trong việc cải tiến hiệu quả của hệ thống đồng thời cũng sẵn sàng cho việc đánh giá chứng nhận.
Mọi thông tin về đào tạo và tư vấn, vui lòng liên hệ với VIFI Việt nam, chúng tôi cam kết sẽ làm hài lòng quí Doanh nghiệp với đội ngũ chuyên gia được đào tạo quốc tế, giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, chuyên nghiệp và hết lòng hỗ trợ Doanh nghiệp đạt kết quả tốt nhất.