TĂNG CƯỜNG CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẢO TẠO ONLINE
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG XEM XÉT VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÀI LIỆU OFFSITE
LIÊN TỤC HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHO KHÁCH HÀNG QUA CÁC NHÓM CHAT THÔNG QUA SOCIAL MEDIA
TIẾP TỤC NÂNG CAO VÀ CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN QUA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CHO ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA VIFI