Tiêu chuẩn ISO 15378 được xây dựng trên nền tảng của ISO 9001:2015, có nghĩa là Tiêu chuẩn ISO 15378: 2015 thừa nhận tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (Có bổ sung một số yêu cầu để rõ hơn hoặc chặt chẽ hơn) và bổ sung thêm các yêu cầu về GMP cho từng điều khoản tương ứng.
Phạm vi áp dụng cho thiết kế, sản xuất và cung cấp sản phẩm “vật liệu bao gói sơ cấp (bao bì dược) sản phẩm y tế”
Việc áp dụng ISO 15378 giúp doanh nghiệp:
- Đảm bảo an toàn cho sản phẩm trong sản xuất kinh doanh.
- Nâng cao thương hiệu của công ty.
- Tạo lợi thế cạnh tranh cả thị trường trong và ngoài nước.
- Luôn cải tiến và tạo ra được sản phẩm chất lượng cao và an toàn cho người sử dụng.
- Tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Tăng năng suất lao động và nhiều lợi ích khác…