Một số khách hàng tiêu biểu về hệ thống Trách nhiệm xã hội

VERT FASHION COMPANY LIMITED
NAM AN GARMENT JOINT STOCK COMPANY
ROSVIET LIMITED COMPANY
IMEI FOODS (VIET NAM) CO., LTD
THYGESEN PHU THO CO., LTD
Vaude Vietnam Company Limited
Petlife  Co.,Ltd
Công ty TNHH SANICO Việt Nam
Công ty CP Kim khí Thăng Long
Công ty TNHH Nam Hoa
Công ty Cổ phần Bao bì Đông Nam Á
Công ty TNHH Đầu tư H&K