VIFI Việt Nam đăng ký thành công tiêu chuẩn Global GAP, ORGANIC:

Công ty CP Phú Bình Việt Nam
Công ty TNHH Lucavi