VIFI Việt Nam đăng ký thành công Tiêu chuẩn FSC COC, FSC CW, FM:

Viet Thang Packaging Company Limited
Công ty CP Edric
Công ty CP Bao Bì Kinh Bắc
Công ty CP Bao Bì Đông Nam Á
Công ty TNHH Trường Minh
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Mạnh Linh
Công ty TNHH Văn Lang Yufukuya
Công ty CP Sản xuất và Thương mại Võ Thuận Phát
Công ty TNHH Rayho Việt Nam
Công ty TNHH Sản xuất đồ chơi Chee Wah Việt Nam
Công ty TNHH Kẻ Gỗ
Công ty TNHH CMS VINA
Công ty TNHH Năng lượng AT
Công ty TNHH Thanh Thành Đạt
Công ty Cổ phần Gỗ MDF Thanh Thành Đạt
Công ty Cổ phần Bao Bì HT Vina