Các công ty VIFI đã tư vấn thành công Tiêu chuẩn IFS, GMP, ISO 17025:

ASIA FOOD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
C.P. VIETNAM CORPORATION - FOOD PROCESSING PLANT HA NOI
Crowne Plaza West Hanoi
NGHE AN FOODS JOINT STOCK COMPANY (NAFOODS)
TIEN HUNG JOINT STOCK COMPANY
Công ty TNHH Nước Tinh Khiết Núi Tiên
AMANDA FOODS (VN) Ltd.,
Công ty TNHH Thực Phẩm Amanda
Công ty Cổ phầ Mía đường Sơn La