Các công ty VIFI đã tư vấn thành công Tiêu chuẩn BRC:

CÔNG TY TNHH TJP VINA
NGHE AN FOODS JOINT STOCK COMPANY (NAFOODS)
CÔNG TY CỔ PHẦN TKMB (TKMB JOINT STOCK COMPANY)
Công ty TNHH Thương mại Kim Đức
Viet Ha Beer & Beverage JSC
Công ty CP Bia NGK Việt Hà
Công ty TNHH Nittoku Việt Nam
Công ty CP Bia Sài Gòn Hà Nội
Công ty Cổ phần BNC Long An
Công ty CP Sản xuất và XNK Toàn Cầu
Công ty TNHH Bao Bì MM Vidon
Công ty TNHH Công nghệ Bao bì Yuzhan Việt Nam
Công ty Cổ phần Công nghệ thực phẩm Châu Á