Các công ty VIFI đã tư vấn thành công Tiêu chuẩn ISO 22000

Lavie Limited Liability Company
Acecook Vietnam JSC
MINH TRUNG CO., LTD   HOA BINH BRANCH
ASIA FOOD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
C.P. VIETNAM CORPORATION - FOOD PROCESSING PLANT HA NOI
DUONG MALT JOINT STOCK COMPANY
Drossapharm Asia (Vietnam) Co., Ltd
HAGIMEX AGRICULTURE AND FOODSTUFFS PROCESSING COMPANY LIMITED
CN CTY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT NAM TẠI BẮC NINH
TIEN HUNG JOINT STOCK COMPANY
Công ty TNHH Nước Tinh Khiết Núi Tiên
Công ty Cổ phần Helen Recipe
Công ty CP Chế biến nông sản thực phẩm Tân Hương
Công ty CP Hóa chất thực phẩm Châu Á
Công ty TNHH Kim Hà Việt
Công ty TNHH Hợp Tín Phú Thọ
Công ty TNHH Thực phẩm Wonderfull
Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội