Các công ty VIFI đã tư vấn thành công  Tiêu chuẩn ISO 45001

Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam – LILLAMA
Công ty TNHH Công Trình Long River
C.P Hai Duong 
GP Batteries Vietnam Limited
Công ty TNHH Nước Tinh Khiết Núi Tiên
Công ty Cổ Phần xây dựng Hợp Lực
Công ty TNHH Đồ Chơi Chee wah
Công ty CP Xây dựng Hợp Lực
Công ty TNHH Volex Việt Nam
Công ty TNHH Điện tử Foster Bắc Ninh