Với bản vẽ thiết kế sơ bộ ban đầu, chuyên gia của VIFI sẽ thực hiện đánh giá rủi ro đối với từng dòng sản phẩm để xác định mức độ phù hợp của thiết kế đối cho từng khu vực có độ sạch khác nhau. 
 

 

Xem xét về sơ đồ dòng chảy của sản phẩm, các yếu tố chống nhiễm chéo, và đặc biệt là việc sắp đặt trang thiệt bị dự kiến và các phòng phụ trợ. Ngoài ra, trong giai đoạn này các yếu tố xung quanh nhà máy liên quan dến yêu cầu về an ninh, phòng vệ cũng được xác định và tư vấn chi tiêt.

 


Kết thúc giai đoạn 1, dịch vụ tư vấn thẩm định thiết kế nhà máy theo An toàn thực phẩm của VIFI đảm bảo được nhà máy đạt các yêu cầu về sắp xếp cơ bản về khu vực sạch, các bộ phận trong khu vực sản xuất, khối văn phòng và xung quanh nhà máy, khu vực phụ trợ, các dòng chày chống nhiễm chéo, khu vực vệ sinh đặc biệt và các tiện ích cho công nhân theo yêu cầu của tiêu chuẩn ATTP.
 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: 
CÔNG TY TNHH VIFI VIỆT NAM
Jenny Nguyen
Sales Manager - VIFI VIETNAM
M: +84 988149389
P: +84 2435581453  - +84 2439967173