Đưa ra khuyến nghị chi tiết về thiết kế để việc giảm thiểu các mối nguy về vi sinh, vật lý và hóa học có thể nhiễm chéo trong từng khu vực, công đoạn sản xuât. Điều này bao gồm việc xem xét chi tiêt các thiết kế về hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cấp khí, khí nén, khí gas; kiểm soát môi trường nhiệt độ và độ ẩm, kiểm soát áp suất và các tiện ích chi tiết như trang thiết bị cho nhân viên phòng thay đồ, khu rửa tay, khu thay quần áo làm việc, nhà vệ sinh, căng tin…

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: 
CÔNG TY TNHH VIFI VIỆT NAM
Jenny Nguyen
Sales Manager - VIFI VIETNAM
M: +84 988149389
P: +84 2435581453  - +84 2439967173