Dựa trên các yêu cầu trong bản vẽ thiết kế, chuyên gia sẽ theo sát các công đoạn hoàn thiện nhà xưởng để đảm bảo đầy đủ và chính xác theo các yêu cầu về đảm bảo an toàn thực phẩm.
Việc này được thực hiện sau khi nhà xưởng đã được xây dựng phần thô, chúng tôi xem xét thực tế hoàn thiện trong từng hạng mục đã thiết kế. Ngoài ra, chuyên gia của chúng tôi sẽ thẩm định yếu tố khác như chống chảy ngược đối với hệ thống nước thải, đảm bảo áp suất các khu vực, luồng khí, lắp đặt các thiết bị tiện ích, dụng cụ phù hợp thực tế và thuận tiện cho việc kiểm soát vận hành sản xuất và đáp ứng các yêu cầu ATTP.
Công việc giám sát thực hiện tại công trình theo hạng mục công việc hoặc theo yêu cầu của doanh nghiệp.   


Thông tin chi tiết xin liên hệ: 
CÔNG TY TNHH VIFI VIỆT NAM
Jenny Nguyen
Sales Manager - VIFI VIETNAM
M: +84 988149389
P: +84 2435581453  - +84 2439967173