Bảo vệ tài sản thông tin của tổ chức doanh nghiệp

THÁCH THỨC KINH DOANH

Sự phụ thuộc vào các hệ thống và dịch vụ thông tin đồng nghĩa với việc tổ chức doanh nghiệp rất dễ bị tấn công bởi các mối đe dọa về bảo mật. Cũng như các tài sản kinh doanh quan trọng khác, thông tin là một loại tài sản quý của tổ chức doanh nghiệp và cần phải được bảo vệ một cách thích đáng. Bằng cách nhận dạng và phân loại thông tin đúng cách, cũng như đánh giá một cách có hệ thống các rủi ro và điểm yếu, tổ chức doanh nghiệp có thể chọn lựa cách thức kiểm soát thích hợp để quản lý những rủi ro này và chứng tỏ với khách hàng, người tiêu dùng, các cổ đông, và rộng hơn nữa là chính quyền và xã hội, rằng tài sản thông tin của tổ chức doanh nghiệp đang được bảo quản cẩn mật, nguyên vẹn và luôn sẵn có.

GIẢI PHÁP

ISO 27001 là gì?
ISO 27001 là một tiêu chuẩn quốc tế đưa ra các yêu cầu liên quan đến Hệ Thống Quản Lý Bảo Mật Thông Tin, cho phép tổ chức doanh nghiệp đánh giá được những rủi ro và thực hiện kiểm soát thích hợp để bảo toàn tính bảo mật, toàn vẹn và sẵn có của tài sản thông tin.
Mục đích chính là bảo vệ thông tin của tổ chức doanh nghiệp, không để rơi vào tay người lạ hay bị thất lạc vĩnh viễn.    

Lợi ích chủ yếu của Chứng nhận ISO 27001 là gì?
 Do sự phụ thuộc ngày càng nhiều vào thông tin và hệ thống thông tin, tính bảo mật, toàn vẹn và sẵn có của thông tin là điều kiện cần thiết để duy trì   lợi thế cạnh tranh, dòng tiền, lợi nhuận và hình ảnh thương hiệu.
 Đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu luật định và các yêu cầu khế ước.
 Nâng cao khả năng quản lý và sự đảm bảo của tổ chức doanh nghiệp trước các bên liên quan như cổ đông, khách hàng, người tiêu dùng và nhà cung cấp.
 Thông qua việc đánh giá rủi ro đúng cách, những đe dọa đến tài sản thông tin được xác định, khả năng bị tấn công được đo lường và những tác động tiềm ẩn   được ước tính. Vì vậy giúp tổ chức doanh nghiệp đầu tư vào đúng chỗ.

 

LÝ DO CHỌN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN BUREAU VERITAS?

 Được thừa nhận – Tổ chức chứng nhận Bureau Veritas được hơn 40 Tổ chức công nhận quốc gia và quốc tế thừa nhận trên toàn thế giới.

 Hệ thống văn phòng – 5.700 chuyên gia đánh giá chuyên môn cao làm việc trên 100 quốc gia đem đến sự kết hợp chặt chẽ giữa chuyên môn quốc tế và bản     địa, cung cấp các dịch vụ nhất quán cho mọi khách hàng ở bất cứ nơi đâu.

 Kinh nghiệm chuyên môn – Đội ngũ chuyên gia đánh giá của Tổ chức Chứng nhận  Bureau Veritas có kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực công nghiệp, những     luật lệ, thị trường và ngôn ngữ bản địa, điều này giúp cho Tổ chức chứng nhận  Bureau Veritas có khả năng cung cấp các giải pháp đáp ứng nhu cầu khác     nhau của doanh nghiệp.

 Dấu hiệu của sự công nhận toàn cầu – Biểu tượng Tổ chức chứng nhận Bureau Veritas là một dấu hiệu được công nhận toàn cầu rằng tổ chức doanh nghiệp đang     cam kết hướng đến sự ưu tú, vững chắc và đáng tin cậy.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

  • Có phải ISO 27001 áp dụng cho tất cả các ngành công nghiệp?

    Đúng, tất cả các tổ chức doanh nghiệp có tài sản thông tin, và có thể hưởng lợi từ việc thực hiện và chứng nhận hệ thống quản lý bảo mật thông tin - ISMS.

  • Có phải ISO 27001 chỉ liên quan đến các vấn đề về công nghệ thông tin?

    Không, ISO 27001 bao gồm tất cả các khía cạnh của trao đổi thông tin, từ dữ liệu máy tính đến các cuộc  đàm luận nơi công cộng, bao gồm việc đảm bảo các thông số vật lý và cả việc lựa chọn nhân viên ban đầu.

    ISO 27001 sẽ giúp tổ chức doanh nghiệp đảm bảo được tính liên tục trong kinh doanh trong bất kì trường hợp nào, như hỏa hoạn, lũ lụt, hacking , mất dữ liệu, lỗ hổng bảo mật, thậm chí là khủng bố.ISO 27001 là xương sống của những vấn đề này.