Hiện nay, các tổ chức trên toàn thế giới càng nhận thức rõ về trách nhiệm xã hội của mình đối với xã hội. Hoạt động của tổ chức trong mối quan hệ với xã hội trở thành một phần quan trọng trong việc đo lường năng lực hoạt động chung và khả năng duy trì hoạt động một cách có hiệu quả của tổ chức đó. Điều này phản ánh sự thừa nhận gia tăng về nhu cầu đảm bảo hệ sinh thái lành mạnh, công bằng xã hội và điều hành tổ chức tốt. Về lâu dài, mọi hoạt động của các tổ chức phụ thuộc vào sự lành mạnh của hệ sinh thái thế giới. Nhận thức được những lợi ích to lớn này, tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế đã cho ra đời bộ tiêu chuẩn ISO 26000 về trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp.


VẬY ISO 26000 LÀ GÌ?

ISO 26000 là một Tiêu chuẩn quốc tế của Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế (gọi tắt là ISO) được ban hành hướng dẫn về trách nhiệm xã hội. Nó sẽ được áp dụng cho các tổ chức ở mọi loại hình,quy mô, lĩnh vực khác nhau. Tiêu chuẩn này hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp trong nỗ lực thực hiện trách nhiệm xã hội theo yêu cầu ngày càng tăng của xã hội.
ISO 26000 bao gồm hướng dẫn tự nguyện, không có các yêu cầu, và do đó nó không được sử dụng như một tiêu chuẩn chứng nhận giống như tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 14001:2008.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC ÁP DỤNG ISO 26000

Các doanh nghiệp, tổ chức muốn phát triển bền vững không chỉ cung cấp sản phẩm và dịch vụ mà còn phải thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, vừa đảm bảo không gây nguy hại đến môi trường. Những nhà lãnh đạo có tầm nhìn sẽ thấy rằng thành công lâu dài phải được xây dựng dựa trên những hoạt động kinh doanh đáng tin cậy và ngăn ngừa các hành vi như gian lận về kế toán và bóc lột lao động.
Mặt khác, đã có một số những tuyên bố về nguyên tắc ở mức độ cao liên quan đến Trách nhiệm xã hội, cũng như những chương trình và sáng kiến cá nhân về Trách nhiệm xã hội. Thách thức đặt ra là làm thế nào để đưa những nguyên tắc đó trở thành hành động và làm cách nào để thực hiện Trách nhiệm xã hội một cách có hiệu quả.
Tiêu chuẩn ISO 26000 sẽ đưa ra hướng dẫn về Trách nhiệm xã hội không chỉ cho các tổ chức kinh doanh, mà còn cho cả các tổ chức thuộc lĩnh vực công cộng ở mọi loại hình.
ISO 26000 chắt lọc sự hiểu biết có liên quan mang tính toàn cầu về trách nhiệm xã hội là gì và các tổ chức cần làm gì để thực hiện trách nhiệm xã hội.
tiêu chuẩn ISO 26000

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 26000

+ Tăng thêm sự uy tín và hình ảnh của công ty
+ Các nguyên tắc và thực hành liên quan đến trách nhiệm xã hội;
+ cam kết rõ ràng về các lợi ích, tiêu chuẩn để có thể tìm kiếm thêm đượccác nhân viên được đào tạo và có kỹ năng
+ Thúc đẩy cách hành xử trách nhiệm xã hội thông qua tổ chức và các chính sách cũng như hoạt động của tổ chức trong phạm vi ảnh hưởng của nó;
+ Tạo môi trường làm việc lành mạnh và công bằng
+ Đáp ứng được các yêu cầu của thị trường

LỜI KẾT

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đã nhận thấy rằng, trách nhiệm xã hội  đã trở thành một trong những yêu cầu không thể thiếu được đối với doanh nghiệp. Bởi lẽ, trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, nếu doanh nghiệp không tuân thủ trách nhiệm xã hội thì sẽ khó mà tiếp cận được với thị trường thế giới. Nhiều doanh nghiệp khi thực hiện tốt đã đạt được những hiệu quả thiết thực trong
sản xuất kinh doanh. Bên cạnh hiệu quả kinh tế, các doanh nghiệp còn củng cố được uy tín với khách hàng, tạo được sự gắn bó và hài lòng cuả người lao động đối với doanh nghiệp, thu hút được lực lượng lao động có chuyên môn cao.