Tìm hiểu về tiêu chuẩn ISO 14000
1. Tiêu chuẩn ISO 14000 là gì?
ISO 14000 là một bộ tiêu chuẩn, có nội dung chính liên quan đến vấn đề quản lý và bảo vệ môi trường, được tổ chức ISO biên soạn ra để các doanh nghiệp có thể giảm những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường.
Tương tự như tiêu chuẩn ISO 9001, tiêu chuẩn ISO 14000 cũng đề ra cho tổ chức những quy trình về tiêu chuẩn để sản xuất một sản phẩm.
2. Sự hình thành của bộ tiêu chuẩn ISO 14000
Bộ tiêu chuẩn 14000 gồm nhiều những tiêu chuẩn khác nhau trong vấn đề quản lý môi trường, tuy nhiên, trọng tâm và quan trọng nhất vẫn là bộ ISO 14001.
Tiêu chuẩn ISO 14001 được các tổ chức sử dụng một cách rộng rãi trong việc thiết kế và vận hành các hệ thống quản lý môi trường (EMS).
Không kém phần quan trọng, tiêu chuẩn 14004 cũng được thường xuyên sử dụng để có thể thiết kế một hệ thống EMS tốt, và là tiêu chuẩn để xử lý những vấn đề đặc biệt về quản lý môi trường.
Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 có một mục đích chính, đó chính là đẩy mạnh việc quản lý môi trường một cách hiệu quả trong các tổ chức, và cung cấp những tính năng hữu ích để tổ chức có thể xử lý các vấn đề về môi trường với một chi phí thấp nhất, có thể linh hoạt xử lý khi các vấn đề về môi trường xảy ra.
3. Tiêu chuẩn ISO 14001
Đây là tiêu chuẩn chính trong việc thiết kế và quản lý các hệ thống quản lý môi trường (EMS).
Đây là một tiêu chuẩn được các tổ chức sử dụng khi muốn giảm chất thải, cắt giảm chi phí, và tận dụng hiệu quả các nguồn lực của tổ chức.
Tiêu chuẩn ISO 14001 được biết đến như là một hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng chung, phù hợp với tất cả các tổ chức trong việc phát triển và quản lý nguồn lực một cách hiệu quả hơn.
4. Các lợi ích của tiêu chuẩn ISO 14001
Tiêu chuẩn này được phát triển với mục đích chính là để hỗ trợ các tổ chức, cung cấp cho họ một khung chuẩn cho việc quản lý tốt hơn các vấn đề về môi trường, đồng thời có thể thu được những lợi ích kinh tế nhờ việc quản lý tốt các nguồn lực.
Bằng các giảm thiểu các rủi ro bị nhà nước phạt do làm tổn hại đến môi trường, tiêu chuẩn này làm giảm thiểu những tổn thất mà một tổ chức có thể gặp phải khi xử lý các vấn đề về quản lý môi trường không đúng cách.
Ngoài những lợi ích trên, do việc được công nhận là một tiêu chuẩn toàn cầu, thì những tổ chức nào đã đăng ký tiêu chuẩn ISO 14001, khi mở thêm cơ sở ở những đất nước khác, sẽ giảm thiểu được những thủ tục cần phải làm để có thể bắt đầu kinh doanh liên quan đến môi trường.
Thêm vào đó, những tổ chức đã đăng ký tiêu chuẩn ISO 14001 sẽ được khách hàng đánh giá cao hơn so với những tổ chức không đăng ký, do khách hàng thấy được quyết tâm làm ăn chân chính nhưng vẫn duy trì lương tâm, vẫn bảo vệ môi trường của tổ chức.