Các công ty VIFI đã tư vấn thành công tiêu chuẩn FSSC22000:

NM Packaging Vietnam Co., Ltd.
FIBC Vietnam Company Limited
San Miguel Yamamura Haiphong Glass Company Limited
Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company
Ngai Mee Packaging Industries (VN) Company Limited
TIN THANH PACKING JOINT STOCK COMPANY
Coca Cola Beverages Vietnam Limited
HERCULES (VIET NAM) CO., LTD
SAIGON HANOI BEER JSC
Hon Chuan Vietnam Co., Ltd.
INSTANTA VIETNAM COMPANY LIMITED
CÔNG TY CỔ PHẦN TKMB (TKMB JOINT STOCK COMPANY)
Hon Chuan Vietnam Co., Ltd.
HERCULES (VIET NAM) CO., LTD
BRANCH OF ORION VINA
Jeil Phu Tho Company Limited
Công ty TNHH Hercules Việt Nam
Công ty TNHH Sản xuất bột mỳ VIMAFLOUR
Công ty TNHH Tribeco miền Bắc
Công ty TNHH Thực phẩm Nghĩa Mỹ
Công ty CP Bia Rượu Sài Gòn Đồng Xuân
Công ty TNHH DK International