Các công ty VIFI đã tư vấn thành công ISO 9001:

Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Taxi ABC
Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp - Dịch Vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa
Công ty Cổ Phần Thương Mại Đại Phong
VIKO STEEL CO., LTD
ABC Bacninh Joint Stock Company
AMMI TOOLS CO., LTD
PT PACKAGING JSC
Công ty TNHH Nhựa SunWay Mario
Công ty TNHH Hoa Đại
Công ty TNHH Samkwang Vina
Công ty TNHH Thương Mại A Bo Lou Việt Nam