Tiêu chuẩn ISO 22000 là gì?
Đây là tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên được triển khai để chứng nhận hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.
Tiêu chuẩn này được Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO phát triển và công bố để trở thành một tiêu chuẩn phổ biến toàn thế giới về thực phẩm
Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu về hệ thống trao đổi thông tin, hệ thống quản lý và kiểm soát các rủi ro của các doanh nghiệp.
 
Thực trạng các tiêu chuẩn hiện nay.
Hiện nay, ở trên thế giới đang có rất nhiều những tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm được các doanh nghiệp tự xây dựng, các quy định do pháp luật quy định hoặc các tiêu chuẩn do các nhà bán lẻ đưa ra.
Việc ngày càng có nhiều những loại tiêu chuẩn khác nhau về vệ sinh an toàn thực phẩm này đang đặt ra nhiều những khó khăn có các doanh nghiệp khi muốn lựa chọn một loại tiêu chuẩn để có thể tuân theo.
Điều này đặt ra một nhu cầu cấp bách mang tính toàn cầu, về việc phải có một loại tiêu chuẩn được chuẩn hoá, được sự đồng tình của các thể giới, để có thể áp dụng một cách rộng rãi, và người tiêu dùng có thể dựa vào đây để có thể an tâm hơn vào chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.
 
Những lợi ích của việc đăng ký tiêu chuẩn ISO 22000
Việc một doanh nghiệp đăng ký và được chứng nhận là sản xuất đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm ISO 22000 có thể đem lại cho doanh nghiệp rất nhiều những lợi ích to lớn trong việc kinh doanh của mình.
- Tạo ấn tượng tốt hơn với khách hàng
- Tổ chức sản xuất hiệu quả hơn, với khả năng chuẩn hoá quy trình sản xuất
- Tối thiểu các rủi ro có thể gặp phải trong quá trình sản xuất thực phẩm. Tiêu chuẩn ISO 22000 giúp tổ chức tư duy dựa trên rủi ro cho phép. Tiêu chuẩn này giúp các tổ chức có thể lường trước được những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình sản xuất, đồng thời đưa ra những biện pháp kiểm soát để có thể ngăn ngừa và giảm thiểu các tác động có hại, xử lý rủi ro để phù hợp với mục tiêu của tổ chức.
- Kiểm soát hiệu quả các quy trình làm việc, và giảm thiểu khả năng xảy ra lỗi
- Năng cao động lực làm việc của nhân viên.
- Là dấu hiệu để khách hàng có thể nhận ra được rằng doanh nghiệp luôn hướng tới việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
 
Nội dung tiêu chuẩn ISO 22000
Đây là hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả nhất từng được thiết lập cho đến nay ở trên thế giới. Tiêu chuẩn này vận hành và được cập nhật dựa trên những hoạt động thực tiễn của các tổ chức.
Tiêu chuẩn này được liên kết với tiêu chuẩn ISO 9001 nhằm tăng độ tương thích của cả 2 tiêu chuẩn, năng cao hiệu quả làm việc của các doanh nghiệp về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.
Trao đổi thông tin hai chiều. Tiêu chuẩn này yêu cầu tổ chức áp dụng tiêu chuẩn cần chủ động trao đổi thông tin với các bên hữu quan chủ chốt để hiểu   nhu cầu và yêu cầu của họ cũng như thông báo cho họ về bất kỳ khác biệt nào nếu có.