Tiêu chuẩn ISO 9001 là gì?
Đây là tên gọi tắt của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, là bản mới nhất mới được cập nhật của tiêu chuẩn ISO 9001.
Đây là một tiêu chuẩn được thế giới công nhận về các hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế phát triển và ban hành vào ngày 24/9/2015.
Theo nhận định của các chuyên gia, thì cấu trúc mới, triết lý và tư duy mới của tiêu chuẩn này rõ ràng là đang hướng dến các mục tiêu giúp cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới khi áp dụng các tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
Các doanh nghiệp sẽ ngày càng nâng cao lợi nhuận của mình khi đã áp dụng tiêu chuẩn này. Trước đây, tiêu chuẩn phiên bản 2008 hướng đến việc thoả mãn các nhu cầu của khách hàng, còn tại phiên bản 2015 này, thì hướng tới nhiều hơn đến việc thoả mãn bản thân doanh nghiệp.
Tiêu chuẩn này đã đưa các các yêu cầu được dùng như là một khuôn mẫu cho hệ thống quản lý chất lượng
Tiêu chuẩn này cùng được dùng để đánh giá và xác định mức độ phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức.
 
Mục đích của tiêu chuẩn ISO 9001.
Những doanh nghiệp sẽ nhận được nhiều những lợi ích tiềm năng khi áp dụng tiêu chuẩn này.
a. Có được khả năng cung cấp các dịch vụ đáp ứng được những nhu cầu của khách hàng và các yêu cầu luật đã định
b. Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng
c. Giải quyết được các rủi ro có thể gặp phải, và có thể tận dụng được các nguồn lực của mình một cách hiệu quả để có thể giải quyết các công việc.
d. Tăng khả năng chứng minh với khách hàng rằng doanh nghiệp có một hệ thống quản lý chất lượng uy tín, khoa học, từ đó sẽ ngày càng được các khách hàng tin dùng hơn.
Những nguyên tắc quản lý chất lượng của ISO 9001:2015.
Bộ những nguyên tắc quản lý chất lượng ISO 9001 được hình thành nhờ việc tích luỹ những kinh nghiệm thực tiễn từ những trường hợp quản lý thành công của những doanh nghiệp trên toàn thế giới. Ngoài ra, những trường hợp quản lý thất bại của những doanh nghiệp cũng được nghiên cứu để có thể đúc rút được những nguyên tắc quản lý của tiêu chuẩn này.
Dưới đây là những nguyên tắc cơ bản trong tiêu chuẩn ISO 9001, được các chuyên gia đánh giá là nền tảng để có thể xây dựng nên chuẩn mực cho một hệ thống quản lý chất lượng trong thời điểm hiện tại.
Nguyên tắc 1: Luôn hướng và khách hàng
Nguyên tắc 2: Sự Lãnh đạo
Nguyên tắc 3: Sự cam kết của mọi người
Nguyên tắc 4: Tiếp cận theo quá trình
Nguyên tắc 5: Cải tiến
Nguyên tắc 6: Đưa ra quyết dịnh dựa trên bằng chứng
Nguyên tắc 7: Quản lý mối quan hệ
Đây là những nguyên tắc quản lý chất lượng đã được nêu ở trong tiêu chuẩn ISO 9001, nhằm giúp cho doanh nghiệp nắm được phần cốt lõi của tiêu chuẩn này, để dựa vào đó để có thể áp dụng tiêu chuẩn này một cách hiệu quả nhất
LỢI ÍCH VỀ MẶT THỊ TRƯỜNG
-Sản phẩm có chất lượng ổn định hơn, giảm sản phẩm hỏng. Từ đó tạo lòng tin cho khách hàng, chiếm lĩnh thị trường.
-Đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng của khách hàng.
-Phù hợp quản lý chất lượng toàn diện.
-Thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
-Củng cố và phát triển thị phần. Giành ưu thế trong cạnh tranh.
-Tăng uy tín trên thị trường. Thuận lợi trong việc thâm nhập thị trường quốc tế và khu vực.
-Khẳng định uy tín về chất lượng sản phẩm của Doanh nghiệp.
-Đáp ứng đòi hỏi của Ngành và Nhà nước về quản lý chất lượng.
-ISO 9001 là cơ sở để phát triển các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác như quản lý môi trường – ISO 14001, quản lý an toàn và sức khỏe – OHSAS 18001, quản lý an toàn thông tin ISO/IEC 27001…